KAIZEN™ Basics

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

Register now

14. - 16. Mar. 2018

Poland
Namysłów, VELUX

Polish

Our Training Goals

Zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN™ oraz podstawowymi obszarami KMS (KAIZEN® Management System).
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi ich eliminacji, a także przedstawienie rezultatów wdrażania KAIZEN™ w praktyce.
Zapoznanie uczestników z metodami rozwiązywania problemów oraz ich praktycznym zastosowaniem.

What you learn

Poruszane tematy:
• Geneza i rozwój KAIZEN
• Pojęcie wartości dodanej i straty
• Rodzaje marnotrawstwa
• Szukanie strat (MUDA) w praktyce
• Kampania 5S i audyty 5S
• Standardy i korzyści z ich stosowania
• Rola wizualizacji
• Cykl PDCA/SDCA
• Siedem kroków rozwiązywania problemów
• Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN

Narzędzia:
• Rodzaje strat
• Akcja 5S
• Audyty 5S
• Problem Solving Story
• Standaryzacja
• Zarządzanie wizualne

KAIZEN™ Basics

2700 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...
arrow up